06.11.2014 r.

Nieustający rozwój kompetencji zawodowych, podnoszenie poziomu wykształcenia i dopasowanie szkolnictwa do potrzeb rynku pracy – w kraju, gdzie wykwalifikowani pracownicy są poszukiwani – to standard. Dostosowanie kierunków kształcenia do istniejących potrzeb jest płynnie i na bieżąco regulowane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego – to pierwsze ważne informacje, jakie zanotowali uczestnicy wizyty studyjnej, polscy eksperci u duńskiego partnera projektu „PWP - Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”.

Pierwsza wizyta studyjna miała miejsce w dniach 02-05 czerwca w Kopenhadze. Gośćmi duńskich pracodawców Danish Maritime (DM) byli: Andrzej Szuwarzyński, Agnieszka Świerk, Michał Moniuszko, Jakub Nowak, Krystyna Horyńska i Jerzy Czuczman – reprezentujący Lidera projektu Związek Pracodawców Forum Okrętowe oraz Bogdan Olszewski, Zbigniew Kowalczyk, Jagna Łobodzińska, Irena Jenda i Wojciech Korytowski – reprezentujący Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

Partnerami projektu realizowanego przez Związek Pracodawców Forum Okrętowe i Region Gdański NSZZ „Solidarność” są duńskie i fińskie związki pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI). Jego zasadniczym celem jest wypracowanie nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego. W ramach projektu zaplanowano wizyty studyjne w Danii i Finlandii oraz spotkania robocze w Polsce, podczas których rozwiązania stosowane przez partnerów zagranicznych zostaną dostosowane do warunków polskich. Ich efektem będzie przygotowanie publikacji oraz filmu dotyczących wypracowanego modelu promocji kształcenia ustawicznego.

W Danii wskaźnik poziomu kształcenia ustawicznego wynosi 32,3 proc. (dane za EC, Eurostat). Kraje skandynawskie liderują wszystkim członkom Unii Europejskiej w trosce o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych swoich obywateli. Podczas gdy w Polsce, w roku 2012, wskaźnik poziomu kształcenia ustawicznego wyniósł tylko 4,4 proc. – a wszystkie kraje członkowskie UE wykazują średnio dwukrotnie wyższy.

System kształcenia w Danii wspierany jest przez partnerów społecznych. Kształcenie ustawiczne prawie w 80 procentach jest organizowane przez pracodawców lub realizowane na ich zlecenie przez wyspecjalizowane firmy prywatne. Tylko 20 procent kształcenia ustawicznego leży w rękach państwa.

To oczywiste – w duńskim systemie kształcą się zarówno młodzi absolwenci, jak też dorośli, chcący zdobywać nowe kwalifikacje. System kształcenia jest dostępny dla wszystkich chętnych. Wysokie i stale uzupełniane kwalifikacje przyczyniają się do większej wydajności pracy i konkurencyjności gospodarki, umożliwiają elastyczne dopasowanie się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Finansowanie kształcenia w systemie duńskim jest zróżnicowane na różnych poziomach edukacji. Każdy Duńczyk – podobnie jak w Polsce - może kształcić się do poziomu uniwersyteckiego bezpłatnie. Natomiast w podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników inwestują pracodawcy, którzy mogą skorzystać z możliwych dotacji państwa.

Duński rynek pracy oparty jest o współpracę trójstronną: rząd – pracodawcy – związki zawodowe. Jednak głównymi uczestnikami dialogu są pracodawcy i pracownicy. Związki zawodowe mają silną pozycję, bowiem w Danii zrzeszonych jest 69 proc. pracowników. Wszyscy rozumieją, jak ważna jest edukacja w rozwijającej się gospodarce potrzebującej wciąż nowej, wysoko wykwalifikowanej grupy roboczej.

W wyniku takiej współpracy realne bezrobocie w Danii wynosi zaledwie 5,9 proc. Osoby zwalniane lub zwalniające się z pracy rzadko przebywają na bezrobociu dłużej niż trzy miesiące, chociaż bezrobotny ma prawo do zasiłku przez okres 2 lat. Każdy pracownik ma prawo do dwóch tygodni urlopu szkoleniowego w roku, co sprawia, że 32 proc. Duńczyków uczestniczy w kształceniu ustawicznym. Natomiast aż 60 proc. pracowników uczestniczy w szkoleniach na terenie firm, w których pracuje.

Jak wykazują dane statystyczne, każdego roku w Danii zmienia pracę około 25 proc. pracowników – i z pewnością nie jest to kwestia tradycji, ale uporządkowanego systemu kształcenia na wciąż zmieniającym się rynku pracy w krajach wspólnoty europejskiej. Chociaż warto przypomnieć, że pierwsza ustawa dotycząca kształcenia ustawicznego powstała w Danii w roku 1960.

Poszukiwanie nowych rozwiązań nie jest rzeczą prostą. Europejski rynek pracy staje się systemem naczyń połączonych, gdzie wolny przepływ pracowników poszukujących źródła utrzymania wpływa na sytuację gospodarek krajów partnerskich. I te zaczynają się bronić przed niekontrolowanym napływem tańszej siły roboczej od sąsiadów, podczas gdy nie są w stanie zapewnić zatrudnienia i utrzymania własnym obywatelom. Kształcenie ustawiczne staje się narzędziem do przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Uruchomiony projekt „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” ma pomóc – najprościej rzecz ujmując – w wypromowaniu nawyku nieustającego rozwoju i podnoszenia poziomu wiedzy pośród mieszkańców naszego regionu.