16.01.2015 r.

Edukacja i rynek pracy w Danii są nieustannie monitorowane. Pracownicy poddawani są corocznym ocenom kompetencyjnym w celu określenia możliwych kierunków podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Przedsiębiorstwa zgłaszają swoje plany rozwojowe i oczekiwania na wykwalifikowanych pracowników w poszczególnych sektorach gospodarki. Ministerstwo Edukacji określa kierunki nauczania i limity przyjęć dla szkół i uczelni. W Danii praktycznie nie istnieje problem bezrobocia (5,9 proc.), a zwalniani pracownicy natychmiast znajdują nowe zatrudnienie.

W dniach 4-7 listopada 2014 roku z kolejną wizytą studyjną w Kopenhadze gościli eksperci projektu „PWP - Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”. Projekt realizowany jest przez Związek Pracodawców Forum Okrętowe i Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Jego partnerami są duńskie i fińskie związki pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Była to już trzecia wizyta studyjna zaplanowana w ramach realizacji projektu. Pierwsza wizyta u duńskich partnerów miała miejsce jeszcze w czerwcu, a druga – tym razem w Finlandii – we wrześniu ubiegłego roku. W listopadowym wyjeździe do Kopenhagi uczestniczyli: Jerzy Czuczman i Jakub Nowak – reprezentujący Lidera projektu Związek Pracodawców Forum Okrętowe oraz Roman Kuzimski i Jagna Łobodzińska – reprezentujący Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

Zasadniczym celem projektu jest wypracowanie nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego. W ramach projektu zaplanowano wizyty studyjne w Danii i Finlandii oraz spotkania robocze w Polsce, podczas których rozwiązania stosowane przez partnerów zagranicznych zostaną dostosowane do warunków polskich. Ich efektem będzie przygotowanie publikacji oraz filmu dotyczących wypracowanego modelu promocji kształcenia ustawicznego.

Duński system edukacji można zasadniczo podzielić na dwa etapy: pierwszy – powszechny, czyli edukacja dzieci i młodzieży do uzyskania dorosłości oraz drugi – dotyczący kształcenia dorosłych i szkolenia ustawicznego. Oba stanowią ramy dla kształcenia przez całe życie.

Na poziomie ponadgimnazjalnym są dwa nurty: ogólnokształcący – przygotowujący do studiów wyższych oraz zawodowo zorientowany, gdzie uczestnicy mają do wyboru różne programy, m. in. rolnicze, handlowe, techniczne, społeczne, opieki zdrowotnej. Realizacja tych kursów odbywa się w oparciu o szkoły zawodowe, a warunkiem przystąpienia jest podpisanie przez ucznia umowy szkoleniowej z przedsiębiorstwem, w którym będzie odbywać się praktyczna nauka zawodu. Uzyskane kwalifikacje zapewniają absolwentom wejście na rynek pracy, jako wykwalifikowanych pracowników lub też pozwalają na kontynuację nauki na poziomie wyższym.

System kształcenia i szkolenia zawodowego funkcjonuje tutaj na zasadzie dualnej, gdzie uczniowie szkolą się na przemian w szkole zawodowej i odbywają praktyki w firmie. Część kształcenia praktycznego stanowi 75 proc. całkowitego czasu edukacyjnego (ok. 4 lat). Uczeń spędza krótkie okresy w szkole zawodowej i długie okresy w firmie. Pracodawca dostaje zwrot kosztów wynagrodzeń uczniów za ich czas spędzany w szkole.

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Danii jest zorganizowane według zasady, że partnerzy społeczni – a więc organizacje pracodawców i pracowników – odgrywają kluczową rolę zarówno w wytyczaniu kierunków nauczania jak i jego organizacji. Ponadto dużym poziomem zaangażowania wykazują się uczelnie, nauczyciele i uczniowie. Zasada konsensusu i wspólnej odpowiedzialności jest podstawą wszelkiej aktywności.

W trakcie pierwszej, czerwcowej wizyty studyjnej w Kopenhadze polscy eksperci mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji oraz partnerów społecznych: związków pracodawców i związków zawodowych (Danish Maritime, Confederation of Danish Industry, Danish Metalworker Union).

Podczas wyjazdu w listopadzie mogli zapoznać się z funkcjonowaniem systemu duńskiej edukacji w wybranych przedsiębiorstwach i placówkach edukacyjnych. Odwiedzili m. in. firmy Iron Pump (produkcja pomp przemysłowych) i Man Diesel & Turbo (centrum projektowania silników). Następnie przyglądali się rozwiązaniom edukacyjnym w The Danish Agency for Higher Education, Copenhagen Technical College oraz The Copenhagen School of Marine Engineering and Technology Managment.

Teraz czas na odwiedziny obu partnerów skandynawskich w Gdańsku. Ich wizytę zaplanowano na styczeń 2015 roku.

Do zobaczenia!