18.08.2015 r.

Zaletą szkoły dla dorosłych jest z pewnością fakt, że mogą oni podnieść w niej swoje kwalifikacje, a także nauczyć się czegoś nowego. Często jest to również związane z wymogami, jakie stawia przed nami pracodawca. Zdanie matury nie stanowi dzisiaj problemu dla osób dorosłych, które jeszcze jej nie posiadają. To również szersze poznanie nauki, która często przydaje się w codziennym życiu.

Wadą nauki w szkole dla dorosłych jest fakt, że trzeba na nią poświęcić swój wolny czas, a także pieniądze, gdyż nauka w szkole dla dorosłych jest płatna.