18.08.2015 r.

Celem europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) jest:

  • ułatwienie uczącym się uzyskania potwierdzenia i uznania umiejętności i wiedzy zdobytych w różnych systemach i krajach – tak, aby móc zaliczyć je do swoich kwalifikacji zawodowych;
  • zachęcenie uczących się do nauki w różnych krajach i środowiskach edukacyjnych;
  • zwiększenie kompatybilności różnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w całej Europie oraz oferowanych przez nie kwalifikacji;
  • zwiększenie szans absolwentów różnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy oraz zapewnienie pracodawców, że za każdym rodzajem kwalifikacji uzyskanych w ramach VET stoją konkretne umiejętności i wiedza.