18.08.2015 r.

W przypadku studentów:

  • opis kwalifikacji, który jest bardziej zrozumiały i łatwiejszy do porównania z innymi w kontekście międzynarodowym;
  • szczegółowy opis przebiegu studiów oraz nabytych kwalifikacji;
  • większe szanse na kontynuowanie studiów lub znalezienie pracy za granicą.

W przypadku uczelni wyższych:

  • większa przejrzystość kwalifikacji (dzięki uproszczeniu procesu uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych);
  • zachowanie krajowej lub instytucjonalnej autonomii w ramach wspólnego systemu akceptowanego w całej Europie;
  • rzeczowa ocena kwalifikacji, która jest zrozumiała dla użytkowników z innych systemów edukacyjnych;
  • promowanie wizerunku uczelni na arenie międzynarodowej;
  • lepsze perspektywy zatrudnienia dla absolwentów uczelni, w kraju i za granicą;
  • oszczędność czasu – suplement odpowiada na często zadawane pytania dotyczące programu studiów oraz możliwości przenoszenia kwalifikacji.