18.08.2015 r.

Znak jakości suplementu do dyplomu (tzw. certyfikat DS Label) to odznaczenie honorowe przyznawane instytucjom szkolnictwa wyższego, które wzorowo opracowują suplementy do dyplomu.

Certyfikat DS Label jest wyróżnieniem przyznawanym przez Komisję Europejską uczelniom, w których suplement do dyplomu jest wydawany zgodnie z wytycznymi Komisji wszystkim absolwentom automatycznie po skończeniu studiów i bezpłatnie, w jednym z powszechnie stosowanych w Europie języków, zgodnie z wzorem opracowanym wspólnie przez Radę Europy, UNESCO i Komisję Europejską.

W konkursie rozstrzygniętym w 2013 roku Komisja Europejska przyznała nowe certyfikaty 25 europejskim uczelniom, w tym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu oraz przedłużyła ważność certyfikatu 22 europejskim uczelniom, w tym Politechnice Łódzkiej.