18.08.2015 r.

Ograniczenia w edukacji dorosłych są następujące:

  • wrażliwość na niepowodzenie, albowiem uczestnicy szkół dla dorosłych mają za sobą wiele złych doświadczeń szkolnych oraz osobistych, powodujących nieufność do ludzi i wyostrzony wobec nich krytycyzm;
  • zmęczenie fizyczne i psychiczne;
  • zmniejszone poczucie własnej wartości;
  • gorsze warunki nauki, np. światło w porze popołudniowej, gorsze wyposażenie w pomoce naukowe, brak specjalnych podręczników;
  • brak czasu na pracę domową, lekturę itp.;
  • brak umiejętności organizowania samokształcenia;
  • sceptycyzm spowodowany wiedzą empiryczną, zbyt teoretyczna nauka.

Bardzo ważnym sposobem przełamywania barier jest przygotowanie do samokształcenia, organizowania warunków pracy umysłowej, wykorzystywania wolnego czasu na ćwiczenia.