18.08.2015 r.

W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 edukacja zajmuje priorytetowe miejsce. Ważnym priorytetem jest między innymi rozwój szkolnictwa zawodowego, uruchomienie regionalnej metody wsparcia szkół obejmującego doskonalenie nauczycieli, a także opracowanie algorytmu pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym.

Budowanie jakości pomorskiej edukacji możliwe jest dzięki współpracy władz samorządowych i oświatowych, pedagogów, pracowników akademickich oraz rodziców i pracodawców.

W województwie pomorskim działa zapoczątkowany w 2010 r. – jedyny w swoim rodzaju, w skali kraju – projekt „Zdolni z Pomorza". Z programu skorzystało ponad 1500 młodych Pomorzan, którzy dzięki swoim talentom mogą wpłynąć na przyszłość regionu.