Jednym z zadań zaplanowanych w ramach projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” jest Analiza sytuacji na pomorskim rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego. Jego celem jest zbadanie i przeanalizowanie pomorskiego rynku w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Badania będą dotyczyły informacji o kształceniu ustawicznym, jego promocji, funkcjonowaniu doradców szkoleniowych, funkcjonowaniu funduszy szkoleniowych, finansowaniu kosztów szkoleń, nawyku kształcenia ustawicznego wśród pracowników województwa pomorskiego, uwarunkowaniach prawnych, barierach instytucjonalnych.

Badania zostaną poprzedzone opracowaniem metodologii i narzędzi badań. Grupę badawczą będzie stanowiło 400 osób z pomorskiego rynku pracy oraz 50 firm (pracodawcy / działy szkoleniowe / kadry) z terenu naszego województwa. Kolejne etapy badań to: desk research – wielostronna diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia ustawicznego – badania jakościowe w formie wywiadów (na podstawie opracowanych ankiet).

Wyniki badań zostaną zaprezentowane w raporcie podsumowującym.