08.07.2015 r.

Ostatnie z dziesięciu zaplanowanych seminariów upowszechniających w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 30 lipca 2015 r. w Kościerzynie, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej 3.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

07.07.2015 r.

Dziewiąte z dziesięciu zaplanowanych seminariów upowszechniających w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 28 lipca 2015 r. w Pruszczu Gdańskim, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

16.06.2015 r.

Ósme z dziesięciu zaplanowanych seminariów upowszechniających w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 01 lipca 2015 r. w Nowym Dworze Gdańskim, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych przy Pl. Wolności 1.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

18.05.2015 r.

Siódme z dziesięciu zaplanowanych seminariów upowszechniających w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 26 maja 2015 r. w Redzie, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Cechowej 7.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

30.04.2015 r.

Szóste z dziesięciu zaplanowanych seminariów upowszechniających w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 14 maja 2015 r. w Kartuzach, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Kartuskiego Centrum Kultury przy ul. Klasztornej 1.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

13.04.2015 r.

Piąte z dziesięciu zaplanowanych seminariów szkoleniowych w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. w Bytowie, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Podzamcze 34.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

07.04.2015 r.

Czwarte z dziesięciu zaplanowanych seminariów szkoleniowych w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. w Kwidzynie, w godzinach 09.00-17.00, w Kwidzyńskim Centrum Kultury przy ul. 11 listopada 13.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

16.03.2015 r.

Trzecie z dziesięciu zaplanowanych seminariów szkoleniowych w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 27 marca 2015 r. w Lęborku, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Placu Pokoju 6.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

09.03.2015 r.

Drugie z dziesięciu zaplanowanych seminariów szkoleniowych w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 20 marca 2015 r. w Malborku, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku przy ul. Kościuszki 54.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

04.02.2015 r.

Pierwsze z dziesięciu zaplanowanych seminariów szkoleniowych w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 25 lutego 2015 r. w Tczewie, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły przy ul. 30 Stycznia 4.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

Wysokie i stale uzupełniane kwalifikacje przyczyniają się do większej wydajności pracy i konkurencyjności gospodarki, umożliwiają elastyczne dopasowanie się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. Rozwój kształcenia ustawicznego jest narzędziem do przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Dotychczasowe badania pokazują, że w dorosłym wieku trudno odnaleźć motywację do działania i dalszego rozwoju. Według danych statystycznych wskaźnik udziału Polski w kształceniu ustawicznym jest blisko o połowę niższy niż w krajach Unii Europejskiej. W 2012 roku wynosił on u nas 4,4 proc., podczas gdy w pozostałych krajach unijnych – 8,9 proc. Wśród pracujących wskaźnik wyniósł 5 proc., a bezrobotnych – 3,3 proc. Najwyższe odsetki odnotowano pośród osób z wykształceniem wyższym, najniższe wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym. W przypadku pracujących grupa zawodowa z najwyższym wskaźnikiem to specjaliści – 11 proc., następnie technicy i personel średni – 7 proc., dalej pracownicy biurowi – 6 proc.

Jednym z celów projektu ,,PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” jest upowszechnienie modelu promocji kształcenia ustawicznego wśród pracowników, pracodawców, przedstawicieli instytucji samorządu terytorialnego dzięki organizacji konferencji i seminariów upowszechniających.

W okresie od marca do lipca 2015 roku planuje się organizację 10 seminariów upowszechniających w następujących powiatach województwa pomorskiego: kwidzyńskim, starogardzkim, kartuskim, lęborskim, nowodworskim, słupskim, wejherowskim, tczewskim, malborskim, bytowskim. Każdy z uczestników otrzyma pakiet z wizualizacją projektu i publikację z wypracowanym modelem promocji kształcenia ustawicznego. Seminaria będą prowadzili eksperci, którzy opracowali raport nt. pomorskiego rynku pracy. Zwiększając atrakcyjność oferowanego wsparcia, zaplanowano catering na każdym ze spotkań. Zakłada się, że uczestnicy seminariów w poszczególnych powiatach będą przekazywać uzyskane informacje społeczności lokalnej, co wzmocni efekt oddziaływania projektu.