08.07.2015 r.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w konferencji upowszechniającej organizowanej w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”, która odbędzie się 20 sierpnia 2015 r. w Gdańsku, w godzinach 10.00-16.00, w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej przy ul. Doki 1.

Tematem konferencji będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

 

25.05.2015 r.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w konferencji upowszechniającej organizowanej w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”, która odbędzie się 11 czerwca 2015 r. w Słupsku, w godzinach 10.30-15.30, w siedzibie Instytutu Neofilologii Akademii Pomorskiej przy ul. Słowiańskiej 8.

Tematem konferencji będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

06.02.2015 r.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w konferencji upowszechniającej organizowanej w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”, która odbędzie się 13 marca 2015 r. w Starogardzie Gdańskim, w godzinach 10.00-15.00, w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Rynek 19.

Tematem konferencji będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

Projekt ,,PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” służyć ma wypracowaniu nowego modelu i upowszechnieniu idei kształcenia ustawicznego oraz jego zalet w naszym regionie. Jego realizacja powinna wpłynąć na ustabilizowanie poziomu zatrudnienia w grupie osób, które podwyższają kwalifikacje zawodowe oraz sprawić, by znalezienie lub zmiana pracy były łatwiejsze. To z kolei winno spowodować podniesienie ogólnego poziomu dochodów i wzrost gospodarczy w obszarze całego regionu. Udział pracowników w kształceniu ustawicznym zwiększa szanse firm i pracodawców na dostosowanie się do zachodzących zmian gospodarczych. Dodatkowym elementem będzie wpływ na zmniejszenie bezrobocia poprzez nowe, podwyższone kwalifikacje pracowników.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy z 2011 roku w Pomorskiem w kształceniu ustawicznym uczestniczyło ok 5,5 proc. osób w wieku 24-64 lat, co plasuje nas na drugim miejscu w kraju. Niestety w stosunku do lat wcześniejszych współczynnik ten z każdym rokiem maleje.

Upowszechnianiu idei kształcenia ustawicznego mają m. in. służyć trzy konferencje, których organizację zaplanowano w Gdańsku, Słupsku i Starogardzie Gdańskim.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego – pracowników, pracodawców, przedstawicieli instytucji samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy.

Jest to grupa reprezentatywna, która może przyczynić się do procesu zmian w postrzeganiu kształcenia ustawicznego – szczególnie ważna, gdyż od jej wiedzy i zrozumienia zależy stosowanie nowych idei i rozwiązań w naszym regionie. Przedsiębiorcom, kadrze kierowniczej potrzebna jest wiedza o nowych programach i korzyściach płynących z ich zastosowania. Poprawa rozwiązań dla firm i pracowników, niwelowanie nieprawidłowości na rynku pracy uzależnione jest od ich postaw i kwalifikacji.