26.08.2015 r.

W ramach projektu Forum Okrętowe wraz z partnerem Regionem Gdańskim NSZZ ,,Solidarność” i partnerami zagranicznymi przygotowali publikację uwzględniając potrzeby pracowników i pracodawców województwa pomorskiego. Poniżej Państwo mogą pobrać wyżej wymienioną publikację:

  1. Kształcenie przez całe życie podstawą wzrostu adaptacyjności pracowników i pracodawców na rynku pracy

Forum Okrętowe, uwzględniając potrzeby pracowników i pracodawców województwa pomorskiego, zamierza z partnerem Regionem Gdańskim NSZZ ,,Solidarność” i partnerami zagranicznymi wypracować nowe rozwiązanie – model promocji kształcenia ustawicznego oparty na promocji i doradztwie edukacyjnym. Dla regionu realizacja projektu przyczyni się do bardziej stabilnego poziomu zatrudnienia dla osób, które podwyższają kwalifikacje zawodowe – znalezienie czy też zmiana pracy będą łatwiejsze. Powinno to wpłynąć na wzrost dochodów, a w konsekwencji wzrost gospodarczy całego regionu. Udział pracowników w kształceniu ustawicznym zwiększa szanse firm na dostosowanie się do zmian gospodarczych. Dodatkowym elementem będzie wpływ na zmniejszenie bezrobocia poprzez nowe, podwyższone kwalifikacje pracowników.

W ramach projektu zaplanowano wizyty studyjne w Danii i Finlandii oraz spotkania robocze w Polsce, podczas których rozwiązania stosowane przez partnerów zagranicznych zostaną dostosowane do warunków polskich. Ich efektem będzie przygotowanie publikacji oraz filmu dotyczących wypracowanego modelu promocji kształcenia ustawicznego.