26.03.2015 r.

Kolejna, czwarta już telekonferencja w ramach realizacji projektu „PWP - Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbyła się 13 lutego 2015 roku. Tym razem ponownie łączyliśmy się z Helsinkami, z naszym fińskim partnerem projektu, związkiem pracodawców Association of Finnish Marine Industries (AFMI), który w trakcie spotkania reprezentował Jouni Suominen, trener i specjalista ds. edukacji. Polscy eksperci kontynuowali pytania o rolę związków zawodowych w funkcjonowaniu kształcenia ustawicznego i edukacji dorosłych w Finlandii.

23.03.2015 r.

Rolą związków zawodowych w funkcjonowaniu kształcenia ustawicznego w duńskim systemie edukacji interesowali się polscy eksperci podczas kolejnej telekonferencji przeprowadzonej w ramach projektu „PWP - Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”.

Tym razem uczestnikiem rozmowy z Kopenhagi był Torben Lindhardt, sekretarz ds. edukacji Danish Metalworkers Union (Duńskiego Związku Zawodowego Metalowców). Danish Metalworkers Union został założony w 1888 roku i gromadzi 118 tys. członków związku z produkcji, budownictwa, IT i telekomunikacji. Większość pracuje w firmach prywatnych. Należą oni do Duńskiej Konfederacji Związków Zawodowych (LO).

26.01.2015 r.

Młodzi ludzie w Danii – podobnie jak w Polsce – najczęściej uczą się na kierunkach ogólnych, humanistycznych. Przedsiębiorcy natomiast potrzebują wykwalifikowanych pracowników po szkołach technicznych i zawodowych. Dlatego Duńczycy w ubiegłym roku rozpoczęli reformę szkolnictwa zawodowego. Podczas kolejnej telekonferencji – tym razem z duńskim partnerem projektu „PWP - Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” – eksperci obu stron wymieniali się swoją wiedzą na temat potrzeb i możliwych kierunków rozwoju edukacji zawodowej.

23.01.2015 r.

Zagadnienia dotyczące edukacji dorosłych były przedmiotem dyskusji ekspertów podczas pierwszej telekonferencji z fińskim partnerem projektu „PWP - Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”. Po ubiegłorocznej wizycie studyjnej w Helsinkach tym razem strona polska pytała o szczegółowe rozwiązania systemu kształcenia ustawicznego funkcjonujące w Finlandii.