20.04.2015 r.

Podczas drugiej wizyty roboczej w Gdańsku, która miała miejsce w lutym, obok przedstawicieli związków pracodawców z Danii i Finlandii, zagranicznych partnerów projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”, gościliśmy także eksperta Duńskiego Związku Zawodowego Metalowców (Danish Metalworkers Union) zrzeszającego pracowników produkcji, budownictwa, IT i telekomunikacji. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat zaproponowanego przez polskich ekspertów nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego.

11.02.2015 r.

W styczniu gościli w Gdańsku eksperci z Danii i Finlandii – przedstawiciele związków pracodawców, zagranicznych partnerów projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”. W trakcie czterodniowej wizyty poznawali aspekty funkcjonowania polskiego systemu edukacji i rynku pracy, dyskutując i wymieniając się swoimi doświadczeniami z ekspertami polskimi.

Obok wizyt studyjnych polskich ekspertów w Danii i Finlandii zaplanowano również dwa spotkania robocze wszystkich partnerów projektu w Gdańsku. Mają one służyć wymianie doświadczeń i dostosowaniu rozwiązań duńskich i fińskich do warunków polskich. Ich efektem będzie przygotowanie publikacji oraz filmu dotyczących wypracowanego modelu promocji kształcenia ustawicznego. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele pracowników, pracodawców oraz eksperci kształcenia ustawicznego odpowiedzialni za opracowanie raportu, gdzie przedstawiony zostanie model promocji kształcenia ustawicznego rekomendowany dla uwarunkowań regionalnych i możliwości zastosowania w województwie pomorskim.