Wysokie i stale uzupełniane kwalifikacje przyczyniają się do większej wydajności pracy i konkurencyjności gospodarki, umożliwiają elastyczne dopasowanie się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. Kształcenie ustawiczne staje się narzędziem do przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Uruchomiony właśnie projekt „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” ma pomóc – najprościej rzecz ujmując – w wypromowaniu nawyku nieustającego rozwoju i podnoszenia poziomu wiedzy pośród mieszkańców naszego regionu.

Realizacji projektu podjęli się Związek Pracodawców Forum Okrętowe w partnerstwie z Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność”. Jego zasadniczym celem jest wypracowanie nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doradztwie edukacyjnym. Pomocą mają też służyć partnerzy zagraniczni: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

W ramach projektu zaplanowano wizyty studyjne w Danii i Finlandii oraz spotkania robocze w Polsce, podczas których rozwiązania stosowane przez partnerów zagranicznych zostaną dostosowane do warunków polskich. Ich efektem będzie przygotowanie publikacji oraz filmu dotyczących wypracowanego modelu promocji kształcenia ustawicznego.

Przygotowywane są też 3 konferencje upowszechniające ideę kształcenia ustawicznego w Gdańsku, Słupsku i Starogardzie Gdańskim.

Do tego należy dodać możliwość wzięcia udziału w jednym z 10 seminariów informacyjnych, których organizację przewidziano w powiatach: kwidzyńskim, starogardzkim, kartuskim, lęborskim, sztumskim, słupskim, wejherowskim, tczewskim, malborskim i bytowskim.

Okres realizacji projektu: marzec 2014 – sierpień 2015.

Celem głównym projektu jest wypracowanie i upowszechnienie nowego rozwiązania w zakresie promocji kształcenia ustawicznego i budowania nawyku kształcenia ustawicznego celem wzrostu adaptacyjności pracodawców i pracowników w woj. pomorskim w okresie III 2014 – VIII 2015 na bazie doświadczeń partnerów z Danii i Finlandii.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Wypracowanie nowego rozwiązania dotyczącego promocji kształcenia ustawicznego dzięki organizacji wizyt studyjnych i spotkań roboczych, na których zostaną dostosowane rozwiązania stosowane przez partnerów zagranicznych do warunków w Polski w okresie III 2014 – VIII 2015.
  2. Upowszechnienie modelu promocji kształcenia ustawicznego wśród 380 pracowników, pracodawców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (228 K, 152 M) dzięki organizacji konferencji i seminariów w powiatach województwa pomorskiego w okresie III 2014 – VIII 2015.
  3. Wzrost wiedzy mieszkańców województwa pomorskiego na temat korzyści płynących z kształcenia ustawicznego w okresie III 2014 – VIII 2015.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy oraz mieszkańców naszego województwa.

Szczegółowe informacje na temat projektu będą sukcesywnie ukazywały się na naszej stronie internetowej: www.edukacjapomorskie.eu

Biuro projektu:                                                  
Związek Pracodawców Forum Okrętowe                
ul. Jana Uphagena 23, 80-237 Gdańsk                  
tel. (58) 345 82 89, (58) 520 70 91-94                 
fax. (58) 520 70 90                                             
e-mail: forum@forumokretowe.org.pl       

Partner projektu:
Region Gdański NSZZ "Solidarność"
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
tel. (58) 308 43 29, (58) 308 42 45
fax. (58) 308 44 18    
e-mail: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl