26.08.2015 r.

W ramach projektu Forum Okrętowe wraz z partnerem Regionem Gdańskim NSZZ ,,Solidarność” i partnerami zagranicznymi przygotowali publikację uwzględniając potrzeby pracowników i pracodawców województwa pomorskiego. Poniżej Państwo mogą pobrać wyżej wymienioną publikację:

  1. Kształcenie przez całe życie podstawą wzrostu adaptacyjności pracowników i pracodawców na rynku pracy

24.08.2015 r.

W ubiegłym roku parlamentarzyści przegłosowali ustawę pozwalającą osobom pracującym zawodowo skrócić okres studiów nawet o połowę. Dzięki doświadczeniu zawodowemu można zaliczyć sporą część przedmiotów zdobywając nawet do 50 punktów ECTS, potrzebnych do zaliczenia studiów, na podstawie osiągnięć zawodowych. Na tę nową możliwość otwierają się pierwsze uczelnie. Nowe prawo to szansa na zdobycie dyplomu m.in. przez pracowników, którzy wcześniej nie mieli czasu, aby dokończyć studia.

24.08.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacyjnym z projektu pt. ,,PWP- Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”

Życzymy miłej lektury.

Link:

1) Biuletyn Informacyjny

18.08.2015 r.

Zaletą szkoły dla dorosłych jest z pewnością fakt, że mogą oni podnieść w niej swoje kwalifikacje, a także nauczyć się czegoś nowego. Często jest to również związane z wymogami, jakie stawia przed nami pracodawca. Zdanie matury nie stanowi dzisiaj problemu dla osób dorosłych, które jeszcze jej nie posiadają. To również szersze poznanie nauki, która często przydaje się w codziennym życiu.

18.08.2015 r.

Celem europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) jest:

18.08.2015 r.

Suplement do dyplomu to dokument dodany do dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zawiera opis studiów (informacje o dyplomie, kierunku studiów, poziomie wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach) ukończonych przez posiadacza dyplomu. Suplement wydaje uczelnia wyższa zgodnie z normami ustalonymi wspólnie przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO. Suplement do dyplomu jest również elementem narzędzi Europass służących przejrzystości.

18.08.2015 r.

Znak jakości suplementu do dyplomu (tzw. certyfikat DS Label) to odznaczenie honorowe przyznawane instytucjom szkolnictwa wyższego, które wzorowo opracowują suplementy do dyplomu.

18.08.2015 r.

Innowacje to trudny temat. Tak jak w poprzednim rozdaniu funduszy europejskich takim słowem-kluczem była konkurencyjność, tak obecnie są to innowacyjność, badania i rozwój. Największe pieniądze niewiele to zmienią. To są sprawy złożone, wymagające pozytywnego wzmacniania w domach i szkołach niezależności myślenia, rozwijania myślenia wizjonerskiego, niestandardowego, czasami nawet szalonego.

18.08.2015 r.

Ograniczenia w edukacji dorosłych są następujące:

18.08.2015 r.

W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 edukacja zajmuje priorytetowe miejsce. Ważnym priorytetem jest między innymi rozwój szkolnictwa zawodowego, uruchomienie regionalnej metody wsparcia szkół obejmującego doskonalenie nauczycieli, a także opracowanie algorytmu pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym.