10.08.2015 r.

Subwencja jest to termin, który oznacza zapomogę, w finansach publicznych oznacza bezzwrotne dofinansowanie, jakiego udziela państwo instytucji lub firmie prywatnej.

10.08.2015 r.

Zasady ogólne etyki nauczycielskiej:

05.08.2015 r.

Konieczność dostosowania programów kształcenia do oczekiwań przedsiębiorców i potrzeb rynku pracy wydaje się dzisiaj bezdyskusyjna. Coraz więcej uczelni, aby dostosować kształcenie do wymogów rynku pracy, angażuje się w środowisko lokalne, współpracując z pracodawcami i kształcąc atrakcyjnych dla nich pracowników. Inne szkoły rozwijają profil akademicki i przygotowują przyszłe elity badawcze kraju. Dużą szansą na rozwój uczelni są środki z nowej perspektywy unijnej 2014-2020.

27.07.2015 r.

Jednym z działań promujących potrzebę kształcenia ustawicznego (KU) zaplanowanych w projekcie „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” jest realizacja i emisja w telewizji regionalnej filmu upowszechniającego projekt i nowe rozwiązanie dotyczące budowania nawyku KU wśród mieszkańców naszego regionu. Gotowy film będzie można zobaczyć w TVP Gdańsk na początku sierpnia.

22.07.2015 r.

Polscy studenci chętnie korzystają z programu Erasmus dającego szansę nauki zagranicą, ale też poznania innych kultur, krajów, języka. Problem w tym, że dotychczas nie każdego było na to stać. Wysokość oferowanego studentom stypendium wystarczała zaledwie na zakwaterowanie. Na wyżywienie i inne wydatki musieli minimum drugie tyle dokładać sami. Teraz ma się to zmienić za sprawą programu Erasmus+ skierowanego do osób mniej zamożnych i niepełnosprawnych.

15.07.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacyjnym z projektu pt. ,,PWP- Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”

Życzymy miłej lektury.

Link:

1) Biuletyn Informacyjny

14.07.2015 r.

Ideały wychowania związane są od dziejów z politykami, jakie prowadzą określone kraje. Cechy ideału wychowania europejskiego wdrażanego w systemach edukacyjnych krajów UE, przedstawiają się następująco:

14.07.2015 r.

Pracodawcy oczekują następujących kompetencji miękkich:

14.07.2015 r.

Zgodnie z wymogami MEN efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów przedstawiają się następująco:

14.07.2015 r.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy uczeń:

14.07.2015 r.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – uczeń: