14.07.2015 r.

Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika) – uczeń:

14.07.2015 r.

Systemy kształcenia dorosłych w różnych krajach europejskich, podobnie jak całe systemy edukacyjne, różnią się pod wieloma względami, jednak wspólną we wszystkich systemach zasadą jest dzielenie finansowania i odpowiedzialności za funkcjonowanie kształcenia dorosłych między wiele podmiotów.

13.07.2015 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce zacieśnienia współpracy polskich uczelni wyższych z przedsiębiorcami i wprowadza obowiązek organizowania praktyk zawodowych. Dzięki temu absolwenci wszystkich kierunków mają być lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Efekty będzie widać dopiero za parę lat, bo pierwsi studenci rozpoczęli kształcenie w nowym systemie dopiero rok temu.

08.07.2015 r.

Ostatnie z dziesięciu zaplanowanych seminariów upowszechniających w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 30 lipca 2015 r. w Kościerzynie, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej 3.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

08.07.2015 r.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w konferencji upowszechniającej organizowanej w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”, która odbędzie się 20 sierpnia 2015 r. w Gdańsku, w godzinach 10.00-16.00, w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej przy ul. Doki 1.

Tematem konferencji będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

07.07.2015 r.

Dziewiąte z dziesięciu zaplanowanych seminariów upowszechniających w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 28 lipca 2015 r. w Pruszczu Gdańskim, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

07.07.2015 r.

Niski poziom kształcenia na polskich uczelniach wyższych od lat jest podstawowym zarzutem stawianym zarówno przez absolwentów, jak i przedsiębiorców naszemu systemowi edukacji. Zbyt niskie nakłady na edukację wyższą to podstawowy problem polskiej nauki. Inną wskazywaną przyczyną tego stanu rzeczy jest niekontrolowane rozmnożenie się uczelni. O ile w 1990 roku w Polsce funkcjonowało niewiele ponad sto szkół wyższych – dzisiaj mamy ich ponad 480. Niestety, w tym wypadku ilość – zdaniem wielu ekspertów – nie przerodziła się w jakość. Wręcz przeciwnie.