11.06.2015 r.

Studia w Anglii podjąć można w trybie dziennym i zaocznym. Studiując dziennie można również dorabiać, jednak uczelnie zalecają pracę studentów maksymalnie na poziomie 20 godzin tygodniowo. Pomocą w znalezieniu pracy dla studenta zajmują się agencje przy uczelni, odpowiednik polskich biur karier.

11.06.2015 r.

Odpłatność za studia w Anglii wydaje się duża, jednak system pomocy studentom pozwala uzyskać zadowalające pożyczki na czesne, dzięki czemu można pokryć prawie w 100 procentach koszty studiów.

11.06.2015 r.

Polacy mogą studiować w każdym z 27 krajów członkowskich. Każdy obcokrajowiec z terenów UE jest przyjmowany na tych samych zasadach jak obywatele danego kraju. Po przerwaniu nauki za granicą nie muszą zaczynać edukacji od początku, gdyż wybrana uczelnia zaliczy im okres studiów zagranicznych, a umożliwia to Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Dyplomy uzyskiwane na wyższych uczelniach krajów unijnych są uznawane w całej Europie. Studenci potrzebujący pomocy medycznej mogą korzystać z opieki medycznej w pełnym zakresie.

09.06.2015 r.

Młodzi maturzyści stają właśnie przed jedną z kluczowych decyzji w swoim życiu – co dalej? Nauka czy praca? Studia wyższe, a może szkoła policealna? Opinii dotyczących szkół policealnych możemy napotkać sporo. Każdy nieco inaczej patrzy na tą kwestię, biorąc pod uwagę własne doświadczenia, zdanie innych osób lub powszechne przekonania i stereotypy. Co tak naprawdę oferuje nam szkoła policealna i czy opłaca się do niej zapisywać?

08.06.2015 r.

Decyzją Ministerstwa Edukacji już za trzy lata wynik egzaminu z języka obcego kończącego naukę w gimnazjum będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Tymczasem, jak wykazały badania, jedyną formą nauki języka obcego dla większości polskich uczniów są obowiązkowe zajęcia w szkole. Zaledwie 25 proc. rodziców posyła dzieci na dodatkowe lekcje. Zdaniem ekspertów uczniowie ci osiągają znacznie lepsze wyniki na egzaminach językowych.

08.06.2015 r.

Z danych Eurostatu za rok 2014 wynika, że ponad połowa Polaków nie zna i unika pracy z komputerem. Podczas gdy we wszystkich krajach Unii Europejskiej średni odsetek osób bez żadnych kompetencji cyfrowych wynosi 30 proc. Na tle Europy gorzej od nas wypadają tylko Bułgarzy i Rumuni. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w grupie wiekowej 50+. Blisko 80 proc. z 13 mln Polaków powyżej 50. roku życia nie korzysta z internetu.

01.06.2015 r.

Przedsiębiorcy w Polsce coraz częściej poszukują na rynku pracy młodych i wykształconych pracowników, jednak poziom bezrobocia w grupie absolwentów szkół i uczelni wciąż jest dwukrotnie wyższy niż wśród pozostałej części społeczeństwa. Aktualne dane Eurostatu informują, że bezrobocie wśród osób do 25. roku życia wynosi 23,2 proc. W porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to bezrobocie wynosiło 27,7 proc., widać poprawę, ale wciąż trudno o optymizm. Poprawie sytuacji powinny pomóc również działania zmierzające do upraktycznienia nauki w szkołach. Tu jednak potrzeba jeszcze wielkich zmian.

 

25.05.2015 r.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w konferencji upowszechniającej organizowanej w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”, która odbędzie się 11 czerwca 2015 r. w Słupsku, w godzinach 10.30-15.30, w siedzibie Instytutu Neofilologii Akademii Pomorskiej przy ul. Słowiańskiej 8.

Tematem konferencji będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

25.05.2015 r.

Spośród planowanych dziesięciu seminariów w projekcie „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” dotąd zrealizowaliśmy sześć. Począwszy od lutego odbyły się one w Tczewie, Malborku, Lęborku, Kwidzynie, Bytowie i Kartuzach. Wzięło w nich udział ponad 130 osób (w tym 71 Kobiet i 60 Mężczyzn). W marcu, w Starogardzie Gdańskim, odbyła się także pierwsza z trzech konferencji upowszechniających z udziałem 45 słuchaczy (25 K i 20 M).

18.05.2015 r.

Siódme z dziesięciu zaplanowanych seminariów upowszechniających w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 26 maja 2015 r. w Redzie, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Cechowej 7.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

18.05.2015 r.

Najwięcej osób dorosłych pragnie zdobyć zawód należący do grup: technicy i inny średni personel oraz pracownicy usług i sprzedawcy.