27.04.2015 r.

Poprawia się sytuacja na rynku pracy dla osób młodych. Bezrobocie w tej grupie wciąż jest dwukrotnie wyższe niż w całym społeczeństwie, ale zmiany następują dynamicznie. Pracodawcy coraz aktywniej zabiegają o młodych pracowników i budują swój atrakcyjny wizerunek w tej grupie. Pomagają również rządowe programy wsparcia.

27.04.2015 r.

Z roku na rok coraz więcej młodych ludzi zdających maturę decyduje się na szybkie zdobycie wybranego zawodu i znalezienie pracy. Dyplom ukończenia wyższej uczelni w obecnych czasach nie stanowi wyróżnienia na rynku pracy w Polsce. Dzisiaj pracodawcy bardziej cenią doświadczenie oraz umiejętności praktyczne potencjalnego kandydata na dane stanowisko. Zapisanie się na zajęcia organizowane w szkole policealnej może być dobrym pomysłem na zwiększenie swojej szansy na zatrudnienie – trzeba tylko pamiętać o podstawowej kwestii. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję dotyczącą naszej edukacji, warto wszystkie zagadnienia i rozwiązania przemyśleć, aby później nie żałować danego wyboru.

20.04.2015 r.

Podczas drugiej wizyty roboczej w Gdańsku, która miała miejsce w lutym, obok przedstawicieli związków pracodawców z Danii i Finlandii, zagranicznych partnerów projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”, gościliśmy także eksperta Duńskiego Związku Zawodowego Metalowców (Danish Metalworkers Union) zrzeszającego pracowników produkcji, budownictwa, IT i telekomunikacji. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat zaproponowanego przez polskich ekspertów nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego.

13.04.2015 r.

Piąte z dziesięciu zaplanowanych seminariów szkoleniowych w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. w Bytowie, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Podzamcze 34.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

13.04.2015 r.

Manfred Spitzer w książce „Jak się uczy mózg” (PWN, 2008) opisuje w jaki sposób emocje sprzyjają lub utrudniają uczenie się. Zaangażowanie emocjonalne znacząco poprawia wyniki uczenia się.

13.04.2015 r.

Zatrudnionemu, który podnosi swoje wykształcenie zawodowe należy się urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas potrzebny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

13.04.2015 r.

Standardy powinny być regulacjami posiadającymi moc prawną, w związku z tym państwo powinno odgrywać podstawową rolę przy opracowywaniu i uznawaniu standardów kwalifikacji zawodowych.

13.04.2015 r.

W dotychczasowym kształceniu wiedzę przedstawia się jako wytwór, ukrywając proces jej powstawania. Podręczniki pełne są nazwisk ludzi – autorów dzieł sztuki i literatury, badaczy, naukowców – których trzeba podziwiać i szanować za ich osiągnięcia. (W. Kozłowski)

13.04.2015 r.

Najbardziej znanym modelem jest teoria Gilberta Probsta, Steffena Rauba i Kai Romhardta. Model ten przedstawia ogólną koncepcję zarządzania zasobami intelektualnymi w organizacji [Probst, Raub, Romhardt 2002]. Według jego autorów, istnieje sześć procesów zarządzania wiedzą:

13.04.2015 r.

Głównym sposobem pomnażania wiedzy jest interakcja między wiedzą jawną (skodyfikowaną) a ukrytą [Nonaka, Takeuchi 2000]. Pierwszy model – najczęściej przytaczany przez specjalistów – został zaproponowany przez profesora Ikujiro Nonakę. Powstał w latach 90. i został opublikowany w książce „Knowledge Creating Company” [Nonaka, Takeuchi 1995].