13.04.2015 r.

Pamięć rządzi się swoimi prawami i jest ich kilka. Do praw pamięci zaliczyć można:

13.04.2015 r.

Według P. Bourdieu habitus oznacza nabyte umiejętności i kompetencje jednostki, które przyjmują postać trwałych dyspozycji, takich jak sposoby postrzegania świata czy reguły działania i myślenia. Bourdieu ujmuje to w następujący sposób: „schematy myślenia i wyrażania, które przyswoiła jednostka”. W typowych sytuacjach społecznych jednostka polega na posiadanym zasobie scenariuszy.

13.04.2015 r.

W procesie uczenia się, tak samo jak w procesie pozytywnego starzenia się, ważne są cztery zjawiska: mobilizacja źródeł ważnych dla uczenia się, traktowanie uczenia się jako afirmacyjnego wyboru w życiu, kultywowanie elastyczności w uczeniu się oraz skupianie się na pozytywnych wymiarach uczenia się.

13.04.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacyjnym z projektu pt. ,,PWP- Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”

Życzymy miłej lektury.

Link:

1) Biuletyn Informacyjny

07.04.2015

Największe skupisko polskich studentów poza krajem znajduje się w Wielkiej Brytanii. Studiuje tutaj 6,2 tys. Polaków – najwięcej spośród wszystkich państw świata. Zdecydowana większość z nich deklaruje chęć powrotu do Polski. Swoją przyszłość wiążą z konsultingiem, finansami i IT.

07.04.2015 r.

Czwarte z dziesięciu zaplanowanych seminariów szkoleniowych w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. w Kwidzynie, w godzinach 09.00-17.00, w Kwidzyńskim Centrum Kultury przy ul. 11 listopada 13.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

26.03.2015 r.

Kolejna, czwarta już telekonferencja w ramach realizacji projektu „PWP - Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbyła się 13 lutego 2015 roku. Tym razem ponownie łączyliśmy się z Helsinkami, z naszym fińskim partnerem projektu, związkiem pracodawców Association of Finnish Marine Industries (AFMI), który w trakcie spotkania reprezentował Jouni Suominen, trener i specjalista ds. edukacji. Polscy eksperci kontynuowali pytania o rolę związków zawodowych w funkcjonowaniu kształcenia ustawicznego i edukacji dorosłych w Finlandii.

23.03.2015 r.

Ten rok może być przełomowy dla polskiej nauki. Programy uruchomione w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej pozwolą na nowe, innowacyjne przedsięwzięcia. Ciekawe projekty powinny przyciągnąć do kraju młodych i zdolnych naukowców, którzy kształcą się lub prowadzą badania za granicą.

23.03.2015 r.

Rolą związków zawodowych w funkcjonowaniu kształcenia ustawicznego w duńskim systemie edukacji interesowali się polscy eksperci podczas kolejnej telekonferencji przeprowadzonej w ramach projektu „PWP - Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”.

Tym razem uczestnikiem rozmowy z Kopenhagi był Torben Lindhardt, sekretarz ds. edukacji Danish Metalworkers Union (Duńskiego Związku Zawodowego Metalowców). Danish Metalworkers Union został założony w 1888 roku i gromadzi 118 tys. członków związku z produkcji, budownictwa, IT i telekomunikacji. Większość pracuje w firmach prywatnych. Należą oni do Duńskiej Konfederacji Związków Zawodowych (LO).

16.03.2015 r.

Trzecie z dziesięciu zaplanowanych seminariów szkoleniowych w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 27 marca 2015 r. w Lęborku, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Placu Pokoju 6.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

16.03.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacyjnym z projektu pt. ,,PWP- Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”

Życzymy miłej lektury.

Link:

1) Biuletyn Informacyjny