09.03.2015 r.

Drugie z dziesięciu zaplanowanych seminariów szkoleniowych w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 20 marca 2015 r. w Malborku, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku przy ul. Kościuszki 54.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

09.03.2015 r.

Uczniowi zdolnemu w Polsce przysługuje indywidualny tok nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Indywidualny tok nauki pozwala na wcześniejsze ukończenie szkoły.

09.03.2015 r.

W Niemczech Kurt Heller opracował własny model zdolności. Oparł go na założeniu, iż każdy uczeń jest uzdolniony i przy odpowiedniej stymulacji każdy potencjał może przerodzić się w talent. Stworzono narzędzia diagnostyczne (do badania predyspozycji i innowacyjności) oraz specjalne programy edukacyjne dla szkół w oparciu o jego program.

09.03.2015 r.

W Finlandii, obok przedmiotów fińskiego, matematyki i języków obcych, istnieje szeroki wachlarz aktywności do wyboru. Uczniowie wybierają sobie przedmioty, których uczą się w ramach zajęć fakultatywnych i sami (w porozumieniu z nauczycielem opiekunem) układają swój indywidualny tygodniowy plan lekcji.

09.03.2015 r.

W Polsce za edukację odpowiadają dwie osobne instytucje: Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Obowiązkowe kształcenie w ramach edukacji szkolnej dotyczy dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia (ostatni rok przedszkolny, sześć lat szkoły podstawowej oraz trzy lata gimnazjum). Za organizowanie tego kształcenie odpowiedzialne są władze gminy. Częściowo obowiązkowe kształcenie w ramach szkoły i poza nią obejmuje młodzież w wieku od 16 do 18 lat. Do szkoły ponadgimnazjalnej uczęszcza młodzież w wieku od 13 do 16 lat. Organizacją kształcenia na tym etapie zajmują się władze powiatu.

09.03.2015 r.

Takie stanowisko istnieje, poniżej podaję kontakt:

Telefon: (058) 32-61-845

Fax: (058) 32-61-819

Adres: ul. Podwale Przedmiejskie, 80-824 Gdańsk

09.03.2015 r.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest bazą, w której liczba czynnych placówek systematycznie się zmienia. Na koniec grudnia 2012 r. instytucji szkoleniowych wpisanych do rejestru było 718, natomiast w połowie 2013 r. było ich aż 695. Z uwagi na trudną sytuację gospodarczą, która dotknęła także rynek szkoleniowy i podmioty z tej branży, instytucje coraz częściej szukają możliwości pozyskania środków publicznych na swoja działalność, co bez wpisu do RIS nie jest możliwe. Prawie połowa firm posiada swoje siedziby w Trójmieście (w tym w Gdańsku 30 proc., w Gdyni 15 proc.), najmniej natomiast w powiecie nowodworskim (1 proc.).

09.03.2015 r.

O akredytację mogą się ubiegać następujące placówki:

09.03.2015 r.

Zespół akredytacyjny podczas wizyty w placówce analizuje następujące zagadnienia:

09.03.2015 r.

Skuteczność uczenia się zależy od wielu czynników zewnętrznych i podmiotowych, ale najważniejsze są: